सावळबाधा

सावळबाधा

तुला शब्दांत उतरवणं खरंच सोपं नाहीये. तुझ्या अदा, मुड्स, नजाकती, यामुळेच खूप मुलखावेगळा भासतोस! …म्हणून कदाचित तू मनापासून भावतोस.

पुढे वाचा