अनुभव नाहीये? खचू नका! मग फ्रेशरनी अशी मिळवावी नोकरी

नुकताच पत्राने आपलं पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले होते. आता गरज होती ती नोकरी मिळवण्याची. एखादी कमी पगाराची का होईना पण नोकरीची सुरूवात महत्त्वाची होती. पत्रा नोकरीच्या शोधात होती.

पुढे वाचा