दारिद्र्य आणि त्याचे निर्मूलन : एक कूटप्रश्न!

दारिद्र्य आणि त्याचे निर्मूलन : एक कूटप्रश्न!

दारिद्य्र म्हणजे काय? दारिद्य्राची सर्वंकष व्याख्या कोणती? दारिद्य्र नैसर्गिक आहे की कृत्रिम? दारिद्य्राची निर्मिती कशी होते, दारिद्य्राचा निर्माता कोण? दारिद्य्र स्वनिर्मित असते की पर-निर्मित? असे काही प्रश्‍न विचारणारा व्यक्ती मानवतेचा दुश्मन या दूषणाने दूषित/संबोधित होऊन त्याला तथाकथित मानवतावादी व मानवाधिकारवादी फाडून टाकायलाही कमी करणार नाहीत. तरी मी मात्र असे प्रश्‍न विचारण्याचे धाडस करीत आहे व करणार आहे.

पुढे वाचा